Lämna din bil till bilplåtkirurgerna för byte av vindruta

Reparation av

bilrutor

Glasarbeten och lagning av stenskott

Ett stenskott i vindrutan kan när som helst bli en spricka. Undvik därför att vänta för länge med att reparera ett stenskott, en liten skada blir lätt mycket större. Många skador kan repareras utan att rutan behöver bytas, för större skador kan rutan behöva bytas. Vi hjälper dig både med lagning av stenskott och med byte av ruta beroende på skadan.

Byte av bilrutor

Vi byter sidorutor, bakrutor och vindrutor på din bil. En ruta behöver bytas när glaset är skadat och inte går att laga och vid stenskott större än 3cm. Vid byte av bilruta ser vi till att skydda bilen både på in- och utsida samt tar bort allt eventuellt glaskross innan den nya rutan monteras.

Lämna din bil till bilplåtkirurgerna för byte av vindruta

Kostnad vid byte av ruta

Har du din bil hel- eller halvförsäkrad ingår ofta en glasförsäkring. Det innebär att reparation och byte av glasruta blir förmånligt för dig som bilägare.

När du kommer till oss för att lämna in din bil fyller du i en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Vi gör en fackmannamässig bedömning och kontaktar ditt försäkringsbolag så att du får rätt till självrisk. Självriskkostnaden varierar beroende på vilket försäkringsbolag du har. Har du frågor kring kostnaden för reparation eller byte av bilruta kan du kontakta oss eller ditt försäkringsbolag för mer information.